PRIVACY

Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens
KWF Kankerbestrijding en Pink Ribbon hebben de krachten gebundeld. De organisatorische bedrijfsvoering van beide organisaties zijn samengevoegd. Je persoonsgegevens worden verwerkt door KWF Kankerbestrijding. Hieronder lees je hoe KWF Kankerbestrijding je gegevens verwerkt.
Wij van KWF Kankerbestrijding zijn afhankelijk van je bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Of je dit nu doet door een donatie, vrijwilligerswerk, een campagne delen of een (online) petitie tekenen: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om een wederzijds vertrouwen tussen jou en KWF te scheppen willen we je graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens. 
Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

Stichting KWF Kankerbestrijding (KWF) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen

Voor het financieren van onderzoek naar kanker zijn wij onder meer afhankelijk van onze donateurs, collectanten en vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het doen van een donatie aan KWF wordt o.a. je naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je donatie. Als je collectant bent voor KWF of als jij je op andere wijze inzet voor KWF, verzamelen wij ook je gegevens ten behoeve van onze administratie.

Ook als je gebruik maakt van onze diensten kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met onze Publieksservice per e-mail of telefoon, of als je een donatie doet per SMS of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval verwerken we o.a. je telefoonnummer, e-mailadres of je naam.

Daarnaast kunnen wij je gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie, je online actiepagina, en je gegevens (zoals je woonplaats) die zijn af te leiden van social media. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor KWF. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij je persoonlijke interesses.

Ons Privacy Statement heeft betrekking op KWF Utrecht en alle door ons beheerde websites

Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door KWF Utrecht en door KWF beheerde websites. Dit Privacy Statement hoort bij onze websites zoals aangegeven op: kwf.nl/disclaimer

We gebruiken je persoonsgegevens voor het behalen van onze missie

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Je donatie kunnen verwerken en beheren.

 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je inzet als collectant of vrijwilliger.

 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken.

 • Je kunnen informeren t.b.v. je vrijwilligerswerk.

 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.

 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.

 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de Publieksservice en onze website(s).

 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.

 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren.

 • Nieuwe collectanten en vrijwilligers kunnen werven.

 • Kunnen registreren wie er heeft getekend voor een petitie.

 • Eventuele geschillen kunnen behandelen.

 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Om je te kunnen informeren over nieuwe campagnes en je te kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken gebruikt KWF het e-mailadres van haar donateurs tevens om je te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. Dit doen we alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je emailadres. Wil je dit niet, dan kan je dit altijd bij ons aangeven en je uitschrijven.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

KWF verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens
 1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.

 2. Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door KWF van je gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan je kant.

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door KWF in algemene zin, zowel bij KWF als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als je een donatie hebt gedaan kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar publieksservice@kwf.nl om je uit te schrijven.

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Cookie Statement
KWF gebruikt cookies op haar websites

KWF maakt op al door haar beheerde website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, je gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

 • Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

 • Analytische cookies worden door KWF gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.

 • Advertising cookies maken het mogelijk om jou bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien.

 • Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die jij bekijkt, of je bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?

Functionele cookies worden na je bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. Je zult ze dus zelf moeten verwijderen.

Wil je de instellingen voor cookies aanpassen? Ga dan naar de website waarvoor je dit wilt doen. De link voor het aanpassen van je cookie instellingen kan je onderaan die pagina, in de zogeheten footer, vinden. KWF heeft verschillende websites, waarvoor je per website je cookie instellingen kan aanpassen. Aanpassingen zijn alleen geldig voor die specifieke website en worden niet meegenomen voor andere websites. 

 

 

Vragen

Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe KWF Utrecht omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan publieksservice@kwf.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.

Versie 1.2

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.kwfutrecht.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven